ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เข้าระบบไม่ได้
 
รายละเอียด
เข้าระบบ cms ไม่ได้ค่ะ
 
เขียนโดย    
พรนภา เตียสุธิกุล Email pornnapa.gspanida@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
05 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 12:39:27 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:26:48 น.
  เรียน อ.พรนภา
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขแล้วครับ