ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

ตั้งคำถาม
   หัวข้อ *  
   รายละเอียด  
   Email  
   ลงชื่อ *   
หมายเหตุ
  1. อาจารย์ที่มีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการใช้ระบบ CMS กรุณาแจ้งปัญหาและรายละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลสำหรับแก้ไขปัญหา
  2. คำถามจะถูกตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบก่อน คำถามจึงจะแสดงบนหน้าเว็บได้
  3. สสว.ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาในการใช้งาน