ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียน
แจ้งกำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านออนไลน์ระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)ภาคการศึกษาที่ 2/2562
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านออนไลน์ระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ประกาศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562
คู่มือการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
คู่มือกรอกประวัติ
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 59-60 เพื่อใช้ในการรายงานตัววันฝึกซ้อม ในวันที่ 6 เม.ย. 62
กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Productive Learning
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์
คู่มือระบบจัดการชั้นเรียน (CMS-Class Room Management Systems) สำหรับคณาจารย์

ปฏิทินวิชาการ
Mobile Application
  • สแกน QRCODE แล้วติดตั้งแอพ VRU-App บนมือถือระบบ Android

  • สแกน QRCODE แล้วติดตั้งแอบสายตรง ผอ.สำนักบนมือถือระบบ Android

  • สแกน QRCODE แล้วติดตั้งแอบประเมินการให้บริการบุคลากรบนมือถือระบบ Android


Social Media
QR-Code