ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร
 
รายละเอียด
สอบถามว่าทะเบียนจะทำการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้เมื่อไหร่คะ หลังจากที่ผลการเรียนออกหมดแล้ว
 
เขียนโดย    
Wnr Email
 
เขียนเมื่อ   
10 เมษายน 2567   เวลา 20:09:24 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14:22:25 น.
  งานทะเบียนกำลังไล่ตรวจสอบโครงสร้างของนักศึกษาทุกคนที่ผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 ค่ะ