ถาม-ตอบ / ร้องเรียน


ดูคำถาม ค้นหาคำถาม ตั้งคำถาม


ความพึงพอใจต่อการการถาม-ตอบ/ร้องเรียน

คำถาม - คำตอบ
ผู้ถาม: Phanthiwa phunbun | วันที่ 25 ตุลาคม 2566 | เวลา 12:57:15 [รอตรวจสอบกระทู้]
ผู้ถาม: แปะก๊วย | วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 | เวลา 13:04:01 [รอตรวจสอบกระทู้]
คำถามที่ 3940: เรื่องการจองรายวิชา | ผู้ถาม: สุรีรัตน์ | วันที่: 17 กันยายน 2566 | เวลา 11:24:09 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3939: การเปิดหมู่เรียนพิเศษ | ผู้ถาม: สุนิสา ปฏิรัตนัง | วันที่: 11 กันยายน 2566 | เวลา 10:52:08 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3938: การสอบ โทอิค | ผู้ถาม: ฐิติพงศ์ | วันที่: 29 สิงหาคม 2566 | เวลา 17:56:11 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3937: การจองรายวิชาเรียน | ผู้ถาม: นางสาวศิริลักษณ์ ศรีจันทร์ | วันที่: 24 สิงหาคม 2566 | เวลา 15:26:46 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3936: ขอเข้าร่วมรับปริญญา | ผู้ถาม: น.ส ชลดา อยแก้ว | วันที่: 28 กรกฏาคม 2566 | เวลา 10:32:25 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3935: การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน 3/66 | ผู้ถาม: วรนิษฐา | วันที่: 24 กรกฏาคม 2566 | เวลา 11:09:01 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3934: ใบรับรองวุฒิการศึกษา | ผู้ถาม: นางสาว ธัญธิกามาศ แสนเป็ก | วันที่: 21 กรกฏาคม 2566 | เวลา 12:23:40 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3933: ยังไม่ได้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร | ผู้ถาม: Wannarat | วันที่: 17 กรกฏาคม 2566 | เวลา 19:50:57 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3932: ใบปริญญษ | ผู้ถาม: Beer | วันที่: 11 กรกฏาคม 2566 | เวลา 15:30:03 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3931: สอบถามเรี่องเอกสารการจบการศึกษา | ผู้ถาม: พ | วันที่: 02 กรกฏาคม 2566 | เวลา 15:58:46 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3930: เพิ่ม-ถอน รายวิชา | ผู้ถาม: ทิญาดา | วันที่: 27 มิถุนายน 2566 | เวลา 08:29:32 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3929: เกียรตินิยม | ผู้ถาม: ฟ้า | วันที่: 13 มิถุนายน 2566 | เวลา 12:09:10 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3928: การลงทะเบียนเรียน | ผู้ถาม: พรนภา ใจกล้า | วันที่: 12 มิถุนายน 2566 | เวลา 18:52:40 [ตอบแล้ว]
จำนวนคำถาม 3942 คำถาม
หน้าแรก |Next |หน้าที่ 1/263 | Next | สุดท้าย