ถาม-ตอบ / ร้องเรียน


ดูคำถาม ค้นหาคำถาม ตั้งคำถาม


ความพึงพอใจต่อการการถาม-ตอบ/ร้องเรียน

คำถาม - คำตอบ
คำถามที่ 3960: ค่าเทอม | ผู้ถาม: จอม | วันที่: 20 มิถุนายน 2567 | เวลา 03:17:24 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3959: จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้ต่อเทอมของนักศึกษาภาคพิเศษ | ผู้ถาม: ศิริพัฒน์ | วันที่: 18 มิถุนายน 2567 | เวลา 15:30:30 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3958: ปฐมนิเทศ | ผู้ถาม: พิมพิกา | วันที่: 13 มิถุนายน 2567 | เวลา 22:02:06 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3957: จ่ายค่าเทอม Summer ได้ถึงตอนไหนคับ | ผู้ถาม: suwartin | วันที่: 31 พฤษภาคม 2567 | เวลา 17:06:29 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3956: ขอรับใบประกาศยบัตร | ผู้ถาม: จุฑามาศ | วันที่: 29 พฤษภาคม 2567 | เวลา 14:28:10 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3955: เรียนป.ตรีเสาร์อาทิตเทียบโอนได้ไหม | ผู้ถาม: พงศธร เพชรสุข | วันที่: 27 พฤษภาคม 2567 | เวลา 11:41:24 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3954: การเรียนภาคสมทบ เสาร์ อาทิตย์ | ผู้ถาม: เขมิกา คงจักร | วันที่: 25 พฤษภาคม 2567 | เวลา 08:58:53 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3953: วันซ้อมรับปริญญา | ผู้ถาม: ปริญญา | วันที่: 21 พฤษภาคม 2567 | เวลา 12:01:08 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3952: เรียน Summer ถอนรายวิชาได้ไหม | ผู้ถาม: อรุณี | วันที่: 13 พฤษภาคม 2567 | เวลา 20:49:29 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3951: ใบ Transcript | ผู้ถาม: Sukanlaya | วันที่: 03 พฤษภาคม 2567 | เวลา 22:03:39 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3950: เกียรตินิยม | ผู้ถาม: . | วันที่: 28 เมษายน 2567 | เวลา 11:49:19 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3949: ใบปริญญาบัตร | ผู้ถาม: วรรณรัตน์ | วันที่: 26 เมษายน 2567 | เวลา 07:29:03 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3948: หากพ้นสภาพโดยการเงินต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะกลับเข้าศึกษาต่อ | ผู้ถาม: วรรณพงศ์ บูรณะสัมฤทธิ์ | วันที่: 23 เมษายน 2567 | เวลา 16:39:37 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3947: ไม่มีรายชื่อในระบบรับปริญญาบัตร | ผู้ถาม: ธิดารัตน์ | วันที่: 20 เมษายน 2567 | เวลา 10:43:00 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3946: ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร | ผู้ถาม: Wnr | วันที่: 10 เมษายน 2567 | เวลา 20:09:24 [ตอบแล้ว]
จำนวนคำถาม 3960 คำถาม
หน้าแรก |Next |หน้าที่ 1/264 | Next | สุดท้าย