ถาม-ตอบ / ร้องเรียน


ดูคำถาม ค้นหาคำถาม ตั้งคำถาม


ความพึงพอใจต่อการการถาม-ตอบ/ร้องเรียน

คำถาม - คำตอบ
คำถามที่ 3952: เรียน Summer ถอนรายวิชาได้ไหม | ผู้ถาม: อรุณี | วันที่: 13 พฤษภาคม 2567 | เวลา 20:49:29 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3951: ใบ Transcript | ผู้ถาม: Sukanlaya | วันที่: 03 พฤษภาคม 2567 | เวลา 22:03:39 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3950: เกียรตินิยม | ผู้ถาม: . | วันที่: 28 เมษายน 2567 | เวลา 11:49:19 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3949: ใบปริญญาบัตร | ผู้ถาม: วรรณรัตน์ | วันที่: 26 เมษายน 2567 | เวลา 07:29:03 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3948: หากพ้นสภาพโดยการเงินต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะกลับเข้าศึกษาต่อ | ผู้ถาม: วรรณพงศ์ บูรณะสัมฤทธิ์ | วันที่: 23 เมษายน 2567 | เวลา 16:39:37 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3947: ไม่มีรายชื่อในระบบรับปริญญาบัตร | ผู้ถาม: ธิดารัตน์ | วันที่: 20 เมษายน 2567 | เวลา 10:43:00 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3946: ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร | ผู้ถาม: Wnr | วันที่: 10 เมษายน 2567 | เวลา 20:09:24 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3945: ค่าเทอมภาคเรียน 3/66 | ผู้ถาม: รัชภร สิงห์ปี | วันที่: 02 เมษายน 2567 | เวลา 23:26:41 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3944: ทำเรื่องย้ายสาขาแล้วนำส่งฝ่ายทะเบียนแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะในระบบยังไม่อัพเดตข้อมูลของสาขาใหม่เลย | ผู้ถาม: พลอยชมพู ปะกิระเค | วันที่: 30 มีนาคม 2567 | เวลา 01:50:44 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3943: สถานที่รับพระราชทานปริญญา ปี 2567 | ผู้ถาม: ผู้ปกครอง | วันที่: 14 มีนาคม 2567 | เวลา 13:50:44 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3942: ตารางเรียนไม่แสดง | ผู้ถาม: student | วันที่: 02 มีนาคม 2567 | เวลา 11:57:08 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3941: ถ้าไม่ต้องการเข้ารับปริญญาบัตร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ | ผู้ถาม: Phanthiwa phunbun | วันที่: 25 ตุลาคม 2566 | เวลา 12:57:15 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3940: เรื่องการจองรายวิชา | ผู้ถาม: สุรีรัตน์ | วันที่: 17 กันยายน 2566 | เวลา 11:24:09 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3939: การเปิดหมู่เรียนพิเศษ | ผู้ถาม: สุนิสา ปฏิรัตนัง | วันที่: 11 กันยายน 2566 | เวลา 10:52:08 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 3938: การสอบ โทอิค | ผู้ถาม: ฐิติพงศ์ | วันที่: 29 สิงหาคม 2566 | เวลา 17:56:11 [ตอบแล้ว]
จำนวนคำถาม 3967 คำถาม
หน้าแรก |Next |หน้าที่ 2/265 | Next | สุดท้าย