ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
หากพ้นสภาพโดยการเงินต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะกลับเข้าศึกษาต่อ
 
รายละเอียด
เนื่องจากช่วง1-2ปีที่ผ่านมากระผมประสบปัญหาทางการเงินจึงหยุดการศึกษาไป ซึ่งขณะนี้มีความประสงค์ที่จะกลับไปศึกษาต่อ ต้องดำเนินการอย่างไรครับ?
 
เขียนโดย    
วรรณพงศ์ บูรณะสัมฤทธิ์ Email dewdor56@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
23 เมษายน 2567   เวลา 16:39:37 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08:11:11 น.
  นักศึกษาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจะโทรศัพท์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-5293598, 02-9091432 ค่ะ