ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ไม่มีรายชื่อในระบบรับปริญญาบัตร
 
รายละเอียด
ไม่มีรายชื่อในระบบการรับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบนี้ค่ะ จบหลัดสูตรสาธารณสุขบัญทิต 08/1265
 
เขียนโดย    
ธิดารัตน์ Email thidarat.sang@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
20 เมษายน 2567   เวลา 10:43:00 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 15:19:41 น.
  ขอทราบรหัสนักศึกษาค่ะ จะประสานงานกับฝ่ายทะเบียนตรวจสอบรายชื่อให้ค่ะ