ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้ต่อเทอมของนักศึกษาภาคพิเศษ
 
รายละเอียด
ขอสอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียนของภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์ หน่อยครับ ว่าจำนวนหน่วยกิต ที่ให้ลงได้มากที่สุดต่อเทอม คือ กี่หน่วยครับ? อ่านเจอแต่ในระเบียบ เขียนว่า ไม่เกิน 22 หน่วยกิตต่อเทอม แต่ไม่ทราบว่า ระเบียบนี้ ใช้กับภาคพิเศษ เหมือนกันรึเปล่าครับ? หรือว่า ภาคพิเศษ ใช้ระเบียบอื่น แยกต่างหาก ต่างกันครับ?
 
เขียนโดย    
ศิริพัฒน์ Email siripat.sa@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
18 มิถุนายน 2567   เวลา 15:30:30 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 17:03:13 น.
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ฺ-อาทิตย์ จะสามารถลงเรียนได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติค่ะ