ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เรียนป.ตรีเสาร์อาทิตเทียบโอนได้ไหม
 
รายละเอียด
ผมจบปวส.มา แล้วผมมาสมัครเรียนต่อ ป.ตรีภาคเสาร์อาทิตเต็มเวลา สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไหมครับ และเรียนกี่ปีครับ
 
เขียนโดย    
พงศธร เพชรสุข Email greedistoop@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
27 พฤษภาคม 2567   เวลา 11:41:24 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 09:21:24 น.
  สามารถนำผลการเรียนที่เรียนใน ปวส. มาเทียบโอนยกเว้นรายวิชาได้ในบางรายวิชาค่ะ นักศึกษาเรียนในหลักสูตร 4 ปี แต่จะใช้เวลาเรียนอีกกี่ปีนั้นขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้มากน้อยเพียงใด และสามารถเก็บรายวิชาที่เหลือได้เร็วหรือไม่ค่ะ