ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ค่าเทอม
 
รายละเอียด
จ่ายค่าเทอมช้ากว่ากำหนด จะจ่ายแบบเต็มจำนวนพร้อมค่าปรับด้วยต้องเขียนคำร้องก่อนมั้ยคะ หรือปริ้นใบจ่ายได้เลย
 
เขียนโดย    
จอม Email
 
เขียนเมื่อ   
20 มิถุนายน 2567   เวลา 03:17:24 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 17:05:00 น.
  นักศึกษาสามารถดูกำหนดการชำระเงินได้ในปฏิทินวิชาการ ที่ http://acad.vru.ac.th/acad/about_acad/ac_calendar_Schedule_register.php ยกเว้นนักศึกษาใหม่รหัส 67 ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนจึงจะมีสถานะภาพการเป็นนักศึกษาค่ะ