ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ขอรับใบประกาศยบัตร
 
รายละเอียด
ยังไม่ได้ไปติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรปริญญาบัตร ตั้งแต่เรียนจบมา
 
เขียนโดย    
จุฑามาศ Email ่jutamat.jan33@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
29 พฤษภาคม 2567   เวลา 14:28:10 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 09:22:20 น.
  สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับใบปริญญาบัตรได้ที่เบอร์โทร 02-9091432 ค่ะ