ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ใบปริญญาบัตร
 
รายละเอียด
อยากสอบถามว่ากรณีที่ในระบบขึ้นว่าเรียนครบหลักสูตรแล้วสามารถรับใบปริญญาบัตรและใบวุฒิจบการศึกษาได้เลยไหมคะ
 
เขียนโดย    
วรรณรัตน์ Email
 
เขียนเมื่อ   
26 เมษายน 2567   เวลา 07:29:03 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08:10:03 น.
  ทางงานทะเบียนจะนำรายชื่อของนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้วเสนอขออนุม้ติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับทรานสคริปและใบรับรองคุณวุฒิ ก่อนค่ะ แล้วจึงจะได้รับใบปริญญาบัตรค่ะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-5293598, 02-9091432 ค่ะ