ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เกียรตินิยม
 
รายละเอียด
ตอนแรกในเว็บขึ้นว่าได้เกียรตินิยมอันดับ2แล้วพหลังจากนั้นสิบกว่าวันเข้าไปเช็คดูอีกรอบมันขึ้นเรียนครบหลักสูตรเฉยๆอะครับมันหมายควาว่ายังไงหรอครับ
 
เขียนโดย    
. Email nirawit.ruang@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
28 เมษายน 2567   เวลา 11:49:19 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 12:03:21 น.
  ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน เบอร์โทรศัพท์ 02-5293598 / 02-9091432 เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ