ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ใบ Transcript
 
รายละเอียด
วันสำเร็จการศึกษา 3/5/2567 สามารถเข้าไปรับใบ Transcript ที่หัวขึ้นสำเร็จการศึกษาได้เมื่อไหร่คะ
 
เขียนโดย    
Sukanlaya Email
 
เขียนเมื่อ   
03 พฤษภาคม 2567   เวลา 22:03:39 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 05 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:54:39 น.
  สามารถรับทรานสคริปและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ค่ะ