ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
วันซ้อมรับปริญญา
 
รายละเอียด
ขอทราบวันซ้อมรับปริญญาบัตรปี 2567 นี้เพราะภาระยานพาหนะ
 
เขียนโดย    
ปริญญา Email
 
เขียนเมื่อ   
21 พฤษภาคม 2567   เวลา 12:01:08 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:11:11 น.
  ขณะนี้ ยังไม่ได้ระบุวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ