ผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR)


ลำดับ รายการ ไฟล์/PDF
1 ผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.2563 Open
2 ผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.2562 Open
3 ผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.2561 Open