รูปกิจกรรม / โครงการ


Nature
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน ผู้อำนวยการสำนักส่งเส...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดีร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็น...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 7มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น?.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ผู...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ผู้อำน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ผู้...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ผู้อำน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 12.00-13.30 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก อดีตผู้...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธาน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทม...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธาน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 12.00-13.30 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธาน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.15 น.รศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ และ อาจารย์ ดร.วัสส...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็น...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนั...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น.ผศ.นันทิยา รักตประจิต รองผู้อำนวยการสำ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ปฏิบัติหน้าที...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ประชุมเรื่องการประเมินผล อาจารย์ ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็น...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.ผศ.นันทิยา รักตประจิต รองผู้อำนวยการสำ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.ผศ.นันทิยา รักตประจิต รองผู้อำนวยการสำนั...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.ผศ.นันทิยา รักตประจิต รองผู้อำนวยการสำ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างระบบการ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เตรียมบรรจุและขนส่งปกปริญญาบัตร เพื่อใช้ในพ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เริ่มการจัดเตรียมปกปริญญาบัตร เพื่อใช้ในพิธีพระร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างระบบการ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนัก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธานการปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร เป็นประธานการ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-09.30 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี เป็นประธานการ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบริก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบริก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบริก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบริก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบริการก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบริการก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบริการ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมตรวจสอบพร้อมทดสอบระบบการบริ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 18 มิถุนายน 2566 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จัน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 การจัดสอบสัมภาษณ์ รอบ Direct Admission ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนิ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบด...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดส...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานประช...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงพื้นที่โรงเรี...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานประช...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิกา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานพิธี...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดั...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธาน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 11.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 9.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 (วันที่ 2) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานจัดอบรมเชิงปฏิบั...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัต...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานประ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ และอ.ดร.ประพรรธน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
อธิการบดีและรศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีและผู้บริหารสำนักส...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมกลุ่มเพื...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงป...
ดูรายละเอียด »