สรุปรายงานสถิติการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


NO. หัวข้อ / ปีการศึกษา รายละเอียด
1 สถิติการให้บริการสำนักงานทะเบียน_กุมภาพันธ์2566-มีนาคม2566 Open
2 สถิติการให้บริการสำนักงานทะเบียน_กันยายน2565-มกราคม2566 Open
3 สถิติการให้บริการสำนักงานทะเบียน_พฤษภาคม2565-สิงหาคม2565 Open
3 สถิติการให้บริการสำนักงานทะเบียน_ตุลาคม2565-เมษายน2565 Open