ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ / มติการประชุม


ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2567 -
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2567 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2567
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2567
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567