ถาม-ตอบ / ร้องเรียน


ดูคำถาม ค้นหาคำถาม ตั้งคำถาม


ความพึงพอใจต่อการการถาม-ตอบ/ร้องเรียน

คำถาม - คำตอบ
คำถามที่ 22: ปริญาตรีภาคปกติ | ผู้ถาม: นาย สุเมธ | วันที่: 10 กันยายน 2555 | เวลา 14:49:45 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 21: เรื่องการเทียบโอนเกรดของ นศ.ภาคพิเศษ | ผู้ถาม: pharinee | วันที่: 10 กันยายน 2555 | เวลา 14:03:13 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 20: อยากถามว่า รหัสเข้าจองวิชาเรียนใช้รหัสอะไรหรอคับ | ผู้ถาม: นายฐิติพันธ์ หนูเตี้ย | วันที่: 10 กันยายน 2555 | เวลา 13:00:21 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 19: สมัครเรียนออนไลน์ | ผู้ถาม: สิรินาถ คำผุย | วันที่: 10 กันยายน 2555 | เวลา 09:37:39 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 18: สอบตรงมาเดือนไหนครับครับผม | ผู้ถาม: jakapong | วันที่: 09 กันยายน 2555 | เวลา 19:24:17 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 17: ศึกษาต่อ ป.ตรี ภาคพิเศษมี จันทร์-ศุกร์ ไหมค่ะ | ผู้ถาม: นาวินี พินึกรัมย์ | วันที่: 08 กันยายน 2555 | เวลา 08:40:32 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 16: การศึกษาต่อ | ผู้ถาม: พิชญา ทิพรัตน์ | วันที่: 06 กันยายน 2555 | เวลา 19:54:00 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 15: ใช้คะแนนGAT PAT และO-Net ในการรับนักศึกษาหรือไม่ | ผู้ถาม: น.ส.สิรินาถ คำผุย | วันที่: 06 กันยายน 2555 | เวลา 10:28:56 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 14: สมัครสอบตรง | ผู้ถาม: อุมาพร จันแพร | วันที่: 05 กันยายน 2555 | เวลา 19:21:57 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 13: เรียนต่อ | ผู้ถาม: อุมาพร จันแพร | วันที่: 05 กันยายน 2555 | เวลา 19:16:24 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 12: ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ | ผู้ถาม: ศราวดี สะหุนิล | วันที่: 05 กันยายน 2555 | เวลา 15:18:09 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 11: ถ้าสามารถเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่นที่กำลังศีกษาอยู่ได้หรือไม่ | ผู้ถาม: ลัดดา | วันที่: 05 กันยายน 2555 | เวลา 13:08:54 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 10: ที่ราชภัฎวไลอลงกรณ์นี้มี คณะวิศวะไฟฟ้าหรือเปล่า ครับ | ผู้ถาม: อรรถพล ^^ | วันที่: 05 กันยายน 2555 | เวลา 11:31:11 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 9: ถ้าจบ ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ มาสามารถเข้าศึกษาที่สถาบันนี้ได้หรือเปล่าครับ | ผู้ถาม: ณัฐพล | วันที่: 05 กันยายน 2555 | เวลา 11:07:41 [ตอบแล้ว]
คำถามที่ 8: การบริการในอุตสาหกรรมการบิน ค่าเทอมเท่าไหร่ | ผู้ถาม: remote | วันที่: 05 กันยายน 2555 | เวลา 09:35:29 [ตอบแล้ว]
จำนวนคำถาม 3967 คำถาม
หน้าแรก |Next |หน้าที่ 264/265 | Next | สุดท้าย